[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Cyfres Pennill, Llun a Lliw - Llyn - Eirian Evans -

£15.50

Dewisiadau  |  OptionsManylion Llawn  |  Full Details

Llyn

Englyn enwog J. Glyn Davies am y tangnefedd sydd i’w deimlo yma gyda’r hwyr | Famous 'englyn' by J Glyn Davies

Sunshine along the shoreline – the late sun
Lays its colour on the mountain;
That is Llyn at the day’s end, –
A place for the soul to rest.

AR GAEL EFO NEU HEB FOWNT | AVAILABLE MOUNTED OR UNMOUNTED