[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Cyfres Pennill, Llun a Lliw - Eirian Evans - Penwaig Nefyn

£15.50

Dewisiadau  |  OptionsManylion Llawn  |  Full Details

Penwaig Nefyn

Rhigwm a gâi ei lafarganu gan werthwyr pysgod o Nefyn yn yr hen ddyddiau, wedi ei ddylunio gan Eirian Evans | Nefyn herring selling song, designed by Eirian Evans

Buy our Nefyn herrings!
The very thing to satisfy your hunger
Backs like farmers’; boozers’ bellies
Buy our Nefyn herrings – fresh from the sea.

AR GAEL EFO NEU HEB FOWNT | AVAILABLE MOUNTED OR UNMOUNTED