[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Wini Jones Lewis

Dychwelodd Wini Jones Lewis yn ol i Morfa Nefyn ar ol dilyn gyrfa fel Dylunydd Graffeg yn Lerpwl a Llundain. Mae cymeriad ei chynefin yn ddylanwad mawr arni ac yn ysbrydoliaeth cyson. Mae goleuni a thywyllwch, patrwm lliwiau nad yw byth yn llonydd a gwead cyfoethog y tir yn themau sy'n llifo drwy ei gwaith.

Wini Jones Lewis returned to Morfa Nefyn following a career as a graphic designer in Liverpool and London. The spirit of her homeland is a constant strong influence and inspiration. Light and shade, the ever-changing pattern of colours and the rich texture of the land are reccurring themes in her work.