[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

William Selwyn

Cipiodd WILLIAM SELWYN o Gaernarfon y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth “Hud a Lledrith Llŷn” a drefnwyd gan Oriel Glyn y Weddw. Ers ymddeol fel athro o Ysgol Syr Hugh Owen, mae’n mwynhau bri a phoblogrwydd, gyda’i luniau’n cael eu harddangos yn gyson yn Llundain a Chaerdydd, ac yn hynod o boblogaidd.

“mae ei dechneg yn ardderchog…”
Kyffin Williams

WILLIAM SELWYN, from Caernarfon, won first prize in Plas Glyn y Weddw’s “Spirit of Lleyn” competition. Since retiring from being a teacher at Ysgol Syr Hugh Owen, he’s enjoyed success and popularity as an artist. He regularly exhibits in North Wales as well as in London and Cardiff.

“His technique is wonderful…”
Kyffin Williams