[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Tomos Roberts

Bachgen o'r Felinheli sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd yw TOMOS ROBERTS . Lluniau bywyd llonydd sydd gan Tomos, yn defnyddio amrywiol gyfryngau i bortreadu ffrwythau'r môr.

Originally from Felinheli, TOMOS ROBERTS now lives and works in Cardiff. His still life images in various styles captures the fruit of the sea.