[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Tereska Shepherd

Prydferthwch y tirlun Cymreig yw ysbrydoliaeth y gwaith hwn - mae'r rhan fwyaf ohono wedi ei baentio yn yr awyr agored i alluogi'r arlunydd i ymateb yn syth i newidiadau mewn lliwiau a theimlad. Mae'r gyfres hon yn dilyn yr arfordir gwahanol rhwng Abersoch ac Aberdyfi.

The beauty of the Welsh landscape has been the inspiration for Thereska Shepherd's current work - most of which has been painted out in the open to enable her to capture an instant response to changes in atmosphere and colour. This particular series follows the changing coastline between Abersoch and the Dyfi Estuary.