[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Stephen John Owen Prints

ARGRAFFIADAYU GICLEE CYFYNGEDIG | LIMITED EDITION GICLEE PRINTS

Ganwyd Stephen John Owen yng Nghaernarfon ar ddiwedd y pumdegau, ac mae'r atgofion sydd aganddo o'r adeg honno - o'r dref a fferm gyfagos ei nain a'i daid yn Sir Fon, yn ddylanwadau cyson ar ei dirluniau gwledig o gefn-gwlad a'i threfi a'i phentrefi.


Born in Caernarfon at the end of the fifties, Stephen John Owen's memories of that period - the town and his grandparents' farm on near-by Anglesey, constantly influence his rural landscape of countryside towns and villages.