[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Stephen John Owen - Gwanwyn 2015

Ganwyd STEPHEN JOHN OWEN yng Nghaernarfon ar ddiwedd y pumdegau, ac mae'r atgofion sydd ganddo o'r adeg honno - o'r dref a fferm gyfagos ei Nain a'i Daid yn Sir Fon, yn ddylanwadau cyson ar ei dirluniau gwledig o gefn-gwlad a'i threfi a'i phentrefi.

Dyma'r eildro i Stephen arddangos yn Tonnau. Mae ei ddarluniau mewn olew a phaent acrylig o fythynnod bro ei febyd yn dal yr un mor boblogaidd ag erioed.

Born in Caernarfon at the end of the fifties, STEPHEN JOHN OWEN's memories of that period - the town and his grandparents' farm on near-by Anglesey, constantly influence his rural landscape of countryside towns and villages.

We welcome Stephen back to exhibit with us in Tonnau. His iconic oil and acrylic paintings of the Welsh cottage is as appealing as ever.