[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Stan Williams

Yn byw yng Ngheredigiohn, arbenigodd Stan Williams mewn gwydr lliw yn y coleg yn Abertawe, Yn ogystal a chreu darnau o waith comisiwn mewn gwydr, mae'n peintio darluniau o olygfeydd gwledig Cymru. Mae'n edmygu gwaith yr arlunydd Ceri Richards a'r Ffrancwr Georges Braque. Yn y gweithiau newydd yma mae'n dangos ei ddiddordeb mewn chwedloniaeth, a'i ofid am ddyfodol bregus ein harfordir.

Stan Williams specialised in Stained Glass at Swansea College. In addition to creating commissioned works in glass, Stan paints scenes of rural Wales. He admires the work of the Welsh artist Ceri richards, as well as Frenchman, Georges Braques. In these new works he shows his interest in Welsh tales and his concern for the future of our coastline due to environment and social reform.