[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Sarah Rowlands

Rydym yn falch iawn o groesawu SARAH ROWLANDS i arddangos gyda ni yn Tonnau. Wedi ei magu ym Mhen Llŷn, ymdrecha i ddal naws unigryw yr ardal yn ei gwaith, gyda phwyslais ar gyfleu y goleuni a'r ddrama o'r môr a'r awyr yn cofleidio'i gilydd.

We are pleased to welcome SARAH ROWLANDS to exhibit with us in Tonnau. Born and bred on the Llŷn Peninsula, she endeavours to capture the area's special atmosphere in all its moods, with a particular fascination for the light and drama of where sea meets sky.