[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Ruth Jen Evans - Hydref 2015

Mae'n bleser gennym groesawu RUTH JÊN EVANS yn ôl atom unwaith yn rhagor. Mae ei phortreadau chwareus o'r Merched Cymreig yn dal i godi gwên ein cwsmeriaid.

It is a pleasure once again to welcome RUTH JÊN EVANS back to Tonnau. Her comic portraits of the Welsh Ladies never fails to put a smile on our customers' faces.