[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Rhiannon Roberts

Er mai o Orllewin Cymru y daw RHIANNON ROBERTS yn wreiddiol, dengys y casgliad yma gariad yr arlunydd tuag at Lŷn. Gan ei bod wedi ei magu ar yr arfordir, mae ganddi ddiddordeb mawr mewn golygfeydd morol. Yn berson positif a hapus, mae ei gwaith yn codi calon.

RHIANNON ROBERTS is from Ceredigion originally, but has a great fondness for the Llŷn Peninsula, especially Porth Dinllaen. As she grew up on the coast, she is greatly influenced by seascapes. Being a positive and jolly person herself, her work uplifts her audience as well.