[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Marian Brosschot

CYFLE I BRYNU ARGRAFFIAD CYFYNGEDIG O 'FY NGHYMRU I' gan MARIAN BROSSCHOT.

Fe greuodd Marian y darn gwreiddiol ar gyfer ei chwrs celf yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Pwllheli, a gwerthwyd 50 copi ohono. Mae hi nawr wedi creu fersiwn goch o'r ddarlun - argraffiad cyfyngedig o 250 yn unig.

AN OPPORTUNITY TO BUY A LIMITED EDITION OF 'FY NGHYMRU I' by MARIAN BROSSCHOT.

Marian created the original artwork as part of her art course at Coleg Meirion Dwyfor, Pwllheli, and sold 50 copies of it. She has now created a red version of the picture - a limited edition of 250.