[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Malcolm Gwyon - Gwanwyn 2015

Rydym yn falch iawn o groesawu MALCOLM GWYON yn ol i arddangos gyda ni yn Tonnau. 'Gwreiddiau' yw enw y casgliad yma, sy'n gyfres o bortreadau wedi eu peintio gyda paent acrylig ar fapiau papur.

We are pleased to welcome back MALCOLM GWYON to exhibit with us in Tonnau. In this collection called 'Roots', he has painted portraits of Welsh legends using acrylic paint, on Ordnance Survey maps.