[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Lyndon Thomas

Drwy baentio gyda chyllell ar bapur, mae Lyndon Thomas yn creu gwaith acrylig sy'n llawnhaenau a gwead. Caiff ei ddylanwadu gan arlunwyr fel Josef Herman a Will Roberts a mae'r rhelyw o'i waithyn dirluniau o ogledd Sir Benfro a Phenrhyn Llyn.

By painting with a knife on paper, Lyndon Thomas creates layers of textures within his acrylic works - the bulk of which are landscapes of north Pembrokeshire and the Llyn peninsula.

Products