[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Gwasanaeth i Orielau | Service to Galleries

Gwasanaeth Masnachol i Orielau

Mae Tonnau yn cyfanwerthu’r nwyddau sy’n cael eu cynhyrchu a’u comisiynu yn arbennig gan yr oriel. Gallwn gynnig telerau masnachol i orielau eraill ymhob cwr o’r wlad. Gan fod thema’r môr yn boblogaidd iawn, edrychwch ar ein cynnyrch drwy gyfrwng y Siop Ar-lein.

Ffordd hwylus i orielau anfon archeb atom

  • Cysylltwch a ni i drefnu disgownt / agor cyfrif
  • Archebwch ein nwyddau trwy ddefnyddio 'Fy Masged Siopa'
  • Dewiswch yr opsiwn 'Talu dros y ffôn'
  • Anwybyddwch yr anfoneb eBost - byddwn yn gyrru anfoneb swyddogol gyda’r disgownt arferol atoch

Wholesale Service to Galleries

Tonnau wholesales the items that are manufactured or commissioned by the gallery. We can offer trade terms to other galleries throughout Wales and beyond. As the ‘sea’ theme is a very popular one, view our products through our Online Shop.

An easy way for galleries to place orders

  • Contact us to arrange discounts / open account
  • Order our products using 'My Shopping Basket'
  • Select ‘Pay by Phone’ option
  • Disregard the eMail invoice - we will post an official invoice with the usual discount