[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Fframio Lluniau | Picture Framing

Yn ogystal ac oriel a lle paned, mae Tonnau hefyd yn cynnig gwasanaeth fframio i’r cyhoedd. Cewch ddewis ffram a mownt eich hun ar gyfer unrhyw fath o brintiadau, ffotograffau, posteri neu waith gwreiddiol. Gallwn hefyd ddefnyddio technoleg Hot Press (mewn AMBELL sefyllfa) i sicrhau na wneith y gwaith grychu ar ol ei fframio. gofynnwch am fanylion

Ryda ni hefyd yn stretshio a fframio croesbwythau, tapestris, chanfasus a crysau.

Croeso i chi alw mewn i drafod ymhellach.

As well as a gallery and coffee room, we also provide the public with a framing service. We allow you to choose your own mount and frame for any kind of prints, photos or original works. We also have Hot Press technology wich can be used (in SOME instances) to protect the image and also keep the work flat after it has been mounted and framed. ask for details

We can also stretch and frame cross stitches, tapestries, posters, canvases and shirts.

Please call in to disccuss this further.