[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Fflur Cadwaladr Owen

Mae'r cynllunydd ffasiwn Fflur Owen wedi creu casgliad o waith ar gyfer Tonnau sydd yn deillio o  gymysgedd o rigymau o'i phlentyndod, y tirlun o amgylch ei chartref yn Nhremadog a defnyddiau sy'n ei hatgoffa ohonno, fel lledr, sy'n ol Fflur yn ddeunydd naturiol a diddorol i weithio ag o.

The fashion designer Fflur Owen has created this work based on old rhymes from her childhood, the landscape around her home in Tremadog and the materials that remind her of it - such as leather, which is both intersting to work with and natural.

Products