[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Ein Hanes Ni | About Us

Ein Hanes Ni

Mae Oriel Tonnau i’w chanfod yng nghalon hen dref farchnad Pwllheli, sydd â chysylltiad agos â’r môr ers dros 800 mlynedd. Roedd yn naturiol i Llio Meirion a Myrddin ap Dafydd y perchnogion roi thema’r ‘môr’ i’r oriel wrth agor ei drysau yn 2006. Mae yno bellach gasgliad helaeth o gelf cyfoes – lluniau gwreiddiol, tecstiliau, ffotograffau, crefft, cardiau a gemwaith.

Bwriad yr oriel yw cyflwyno doniau creadigol Cymru a gwneud y profiad hwnnw mor ddeniadol a phleserus â phosib. Mae’n adeilad hirfain, traddodiadol yn Stryd Penlan (a fu’n siop baent a ffatri wlân cyn hynny), gyda digon o waliau arddangos wedi eu goleuo’n braf.

Gyda phedwar arlunydd yn cyflwyno arddangosfa arbennig sy’n cael ei newid deirgwaith y flwyddyn, mae rhywbeth newydd i’w weld a’i fwynhau yno yn rheolaidd. Mae yma le paned i ymlacio ac mae’r oriel ar un lefel, gyda mynediad addas I gadeiriau olwyn.

Mae nifer o’r artistiaid sydd gennym ar ein llyfrau yn derbyn comisiynau – felly os na welwch yr union beth yn yr oriel, holwch beth sy’n bosib. Gallwch brynnu rhai pethau drwy ein Siop Ar-Lein, ond os cewch gyfle i alw heibio, gobeithio y gwnewch fwynhau’r awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar.

Abous Us

Tonnau Art Gallery can be found in the centre of the old market town of Pwllheli, which is a seaside port in north-western Wales dating back at least 800 years. It was natural for Llio Meirion and Myrddin ap Dafydd the owners to give a ‘sea theme’ to the gallery when opening its doors for the first time in 2006. At Tonnau you will always find a broad range of contemporary work – original paintings, textiles, photographs, greeting cards, and jewellery.

Our aim is to make high quality Welsh creative talents accessible to all, making that experience as enjoyable and attractive as possible. Tonnau is located in a traditional long building in Penlan Street, Pwllheli (which used to be a paint shop and a woollen mill), with plenty of well lit exhibiting space.

With groups of four artists presenting new exhibitions which are changed three times a year, there is always something new to enjoy at Tonnau regularly. A Tea Room at the back of the building ensures that every visit is a relaxing experience.

Many of the artists on our books accept commissions –therefore if you cannot find exactly what you are looking for at the gallery, ask a member of staff about commission work. You can purchase many items on our Online Shop, but if you can call in, we hope you will enjoy the friendly and informal atmosphere.