[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Dorian Spencer Davies

Ganwyd DORIAN SPENCER DAVIES yng Nghaerfyrddin a threuliodd ei blentyndod cynnar mewn pentref glan môr ym Mhenfro. Mae’r ddelwedd o harbwr traddodiadol, yn llawn cychod lleol yn un gref iawn yn ei waith. Treuliodd gyfnod yn gweithio i gyhoeddwyr yn Llundain cyn dychwelyd i Gymru i beintio yng Ngheinewydd yn niwedd y 1990au. Pentrefi arfordir gorllewin Cymru sydd wrth fodd ei galon – a hynny yn aml yng ngolau’r lleuad. Cyflwynodd Tonnau ei gasgliad cyntaf o luniau gwreididol o Ben Llyn, sydd erbyn hyn ar gael fel printiadau a matiau bwrdd.

DORIAN SPENCER DAVIES was born in Camarthen and spent his childhood in a seaside village in Pembrokeshire. The imagery of a traditional harbour, full of local boats is a strong theme in his work. He spent time working for a publishing company in London before returning to Wales to paint in Newquay at the end of the 1990s. His favourite subject to paint is the villages of west Wales - often by moonlight. Tonnau are very glad to present his first collection of original Llyn coastline paintings, which are also available as limited edition prints, and table mats.