[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

David Ramsell

Artist broc môr yw DAVID RAMSELL, ac fe hoffai gasglu broc môr o'r traethau o amgylch ei gartref ym Mhontllyfni, ger Caernarfon. Wedi iddynt sychu, mae'n cyfuno'r broc môr efo eitemau sydd wedi eu hail-gylchu i greu amrywiaeth o nwyddau gan gynnwys cerfluniau, drychau, placiau wal a dalwyr canwyllau.

DAVID RAMSELL is a driftwood artist, and he enjoys collecting driftwood from beaches near his home in Pontllyfni, near Caernarfon. Once they have dried, he combines the driftwood with recycled items to create a variety of products, including sculptures, mirrors, wall plaques and tea light holders.