[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Argraffu Giclee | Giclee Printing

Printiadau Giclee | Giclee Printing

Gallwn gynnig gwasanaeth sganio a chreu printiadau o safon uchel ar ar ein argraffydd Epson Stylus Pro 7880 gan ddefnyddio inciau "lightfast" UltraChrome K3.

Mae’r argraffydd giclee yn taenu inc drwy 9 chwistrellwr gwahanol i greu lluniau eithriadol o liwgar.

Gweler rhestr brisiau isod...

We can offer a picture scanning service to create high quality prints on our Epson Stylus Pro 7880 printer using UltraChrome K3 lightfast inks.

The giclee printer sprays ink through 9 different jets to create vivid and true to life images.

See price list below...