[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Chris Neale

Treuliodd CHRIS NEALE flynyddoedd yn paentio golygfeydd Penfro mewn cyfuniad o ddyfrliw a phastel ac mae’n mwynhau crwydro a chlywed am straeon y tir a’r môr. Yn ddiweddar, daeth ei deithiau ag ef i ogledd Cymru ac mae wedi darganfod gwythïen gyfoethog arall i’w weithiau yng nghreigiau Eryri a glannau Llyn.

“Petaen nhw’n creu sain, dwi’n meddwl mai swn uchel fyddai gan fy nelweddau i”, meddai Chris.

CHRIS NEALE spent years painting scenes of Pembrokeshire in a combination of watercolor and pastel and enjoys walking the coastline and hearing stories of the sea. He recently travelled to north wales where the rocks of Eryri and the coastline of Llyn proved to be an inspiration.