[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Arddangosfa | Exhibition

Arddangosfa Y Deg yn Dathlu'r Deg Exhibition 2016

Mehefin 18fed 2016 YMLAEN | FROM June 18th 2016

DIWRNOD AGORIADOL - Dydd Sadwrn Mehefin 18fed - 11yb tan 1yh - CROESO I BAWB

OPENING DAY - Saturday 18th June - 11am-1pm - EVERYONE WELCOME

I ddathlu deng mlynedd ers sefydlu Oriel Tonnau, mae arddangosfa o waith gwreiddiol newydd gan ddeg o arlunwyr sydd wedi arddangos eu gwaith yma dros y blynyddoedd.

To celebrate our tenth year, Oriel Tonnau has an exhibition of new original work by ten artists who have exhibited their work here over the years.

Yr Arlunwyr | The Artists