[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Anthony Evans

Mae ANTHONY EVANS yn defnyddio sawl cyfrwng yn ei waith creadigol - acrylic, argraffu torluniau leino, dyfrliw; ac mae wedi cyd-weithio â beirdd ac awduron wrth ddylunio cyfrolau a chloriau i lyfrau. Mae teimladau, atgofion, breuddwydion a thir a glannau Cymru yn bwysig i’w weledigaeth fel arlunydd. Rhan hanfodol o’i waith yw ail-gerdded llwybrau cudd ei fywyd, dweud ei straeon a chreu iaith o luniau a lliwiau. Bu’n amlwg yng nghystadlaethau Hud a Lledrith Llŷn a threuliodd gyfnod yn artist comisiwn yn Nhafarn y Fic, Llithfaen.

ANTHONY EVANS uses many a medium in is creative work – acrylic, relief print on lino, watercolour and has co-worked with poets and authors designing booksleeves and such. The feeling and memories, dreams and the land of Wales’s coast is important to his vision as an artist. It’s essential for him as an artist to re-trace the narrow passages of his life – to tell the stories and create a language of imagery and colour. He was prominent in the ‘Spirit of Lleyn’ competition and was a resident artist at Y Fic, Llithfaen.