[neidio i'r prif gynnwys  |  skip to main content]

Oriel y Môr ~ Celf Morwrol  |  TONNAU  |  Sea Gallery ~ Ocean Art

NEGES BWYSIG! | IMPORTANT NOTICE!

Oherwydd newidiadau efo'r system derbyn taliadau, byddem yn ddiolchgar pe baech yn ffonio efo'ch archeb yn hytrach na defnyddio'r safle wê os gwelwch yn dda - 01758 612806. Ymddiheurwn am hyn.

Due to unforeseen changes with card payment, we would be grateful if you could please phone with your order rather than use the website - 01758 612806. We apologise for any inconvenience caused.

Arddangosfa'r Hydref 2015/Autumn Art Exhibition 2015

Agorir ar ddydd Sadwrn 24ain o Hydref | Opening on Saturday 24th of October